Ebook Phục hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phục hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tạo thuận vận động - đi lại và sinh hoạt hằng ngày; Trắc nghiệm hoạt động của cánh tay; Bệnh nhân cao tuổi; Rối loạn nuốt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.