Ebook Phục hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ: Phần 1

Ebook "Phục hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kiến thức chung về đột quỵ; Đột quỵ não; Phòng ngừa đột quỵ tái phát; Tạo thuận vận động: Tư thế nằm; Tạo thuận vận động: Ngồi dậy và đứng thẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.