Ebook Nam khoa lâm sàng: Phần 1

Ebook "Nam khoa lâm sàng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về nam khoa; Rối loạn tình dục nam; Rối loạn cương trong một số bệnh cảnh đặc biệt; Nội tiết sinh dục nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.