Ebook Nam khoa lâm sàng: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Nam khoa lâm sàng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Rối loạn sinh sản nam; Hiếm muộn nam; Giới tính và bệnh lý giới tính; Rối loạn biệt hóa giới tính; Cấp cứu nam khoa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.