Ebook Loạn nhịp tim trong lâm sàng - Chẩn đoán và điều trị: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Loạn nhịp tim trong lâm sàng - Chẩn đoán và điều trị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Rối loạn nhịp thất; Rối loạn dẫn truyền hoặc Block dẫn truyền; Điện tâm đồ của một số bệnh lý thường gặp trong lâm sàng và cách điều trị; Thuốc chống loạn nhịp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.