Ebook Loạn nhịp tim trong lâm sàng - Chẩn đoán và điều trị: Phần 1

Ebook "Loạn nhịp tim trong lâm sàng - Chẩn đoán và điều trị": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về điện tâm đồ; Các thay đổi bình thường và bệnh lý của điện tâm đồ; Loạn nhịp trên thất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.