Ebook Chẩn đoán và điều trị bệnh van tim: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Chẩn đoán và điều trị bệnh van tim" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bệnh van 3 lá; Bệnh van động mạch phổi; Bệnh nhiều van; Điều trị suy tim; Điều trị can thiệp qua da bệnh van tim; Van tim nhân tạo; Thuốc kháng đông trong bệnh van tim. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.