Ebook Chẩn đoán và điều trị bệnh van tim: Phần 1

Ebook "Chẩn đoán và điều trị bệnh van tim": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Siêu âm tim; Hẹp van động mạch chủ; Hở van động mạch chủ; Hở van 2 lá; Hẹp van 2 lá;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.