• Bài giảng An toàn thực phẩm - GS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh

  Bài giảng An toàn thực phẩm - GS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh

  Bài giảng An toàn thực phẩm do GS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh biên soạn trình bày về vi sinh vật; lịch sử; dịch tễ học; giám sát/luật lệ; sự lây truyền ngộ độc thực phẩm và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   53 p ndun 14/03/2019 19 0

 • Bài giảng Chương 5: Nhóm

  Bài giảng Chương 5: Nhóm

  Bài giảng Chương 5: Nhóm giúp cho các bạn hiểu được định nghĩa nhóm; cách hình thành nhóm; cấu trúc nhóm; quá trình của nhóm; quan hệ liên nhóm; các kỹ năng trong làm việc nhóm. Mời các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   40 p ndun 14/03/2019 17 0

 • Bài giảng Teamwork skill - Phạm Thành Công

  Bài giảng Teamwork skill - Phạm Thành Công

  Mục tiêu của bài giảng này là giúp người học biết và hiểu rõ các yếu tố của một nhóm làm việc hiệu quả, vận dụng mô hình nhóm làm việc hiệu quả để cải thiện kết quả làm việc của nhóm mình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   42 p ndun 14/03/2019 21 0

 • Bài giảng Nhóm làm việc hiệu quả

  Bài giảng Nhóm làm việc hiệu quả

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Nhóm làm việc hiệu quả sau đây để nắm được những kiến thức cơ bản về đội và tinh thần làm việc đội; hiểu và nắm vững về những yếu tố xây dựng đội làm việc hiệu quả; các kỹ năng làm việc đồng đội theo các giai đoạn.

   43 p ndun 14/03/2019 23 1

 • Bài giảng Học tập cộng tác - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  Bài giảng Học tập cộng tác - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  Bài giảng Học tập cộng tác của ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương trình bày về ưu điểm của phương thức học tập cộng tác; phân công vai trò trong nhóm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   24 p ndun 14/03/2019 14 0

 • Bài giảng Kỹ năng điều hành nhóm

  Bài giảng Kỹ năng điều hành nhóm

  Bài giảng Kỹ năng điều hành nhóm giúp các bạn biết được phân loại và hình thức của việc điều hành nhóm; vai trò của người điều hành nhóm; các bước điều hành thảo luận nhóm; lưu ý khi hướng dẫn thảo luận; điều hành nhóm ngoài vườn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   10 p ndun 14/03/2019 11 0

 • Bài giảng PDCA trong hoạt động nhóm

  Bài giảng PDCA trong hoạt động nhóm

  PDCA là công cụ hữu hiệu, phương pháp luận khoa học để giải quyết vấn đề; được thiết kế để áp dụng liên tục, nhiều lần; bao gồm các hoạt động theo vòng khép kín; mục đích cuối cùng của chu trình PDCA là cải tiến liên tục làm cho khách hàng hài lòng và để hiểu rõ hơn về công cụ này mời các bạn tham khảo bài giảng PDCA trong hoạt động...

   43 p ndun 14/03/2019 1262 0

 • Bài giảng Chương 3: Xây dựng đội ngũ làm việc theo nhóm

  Bài giảng Chương 3: Xây dựng đội ngũ làm việc theo nhóm

  Bài giảng Chương 3: Xây dựng đội ngũ làm việc theo nhóm bao gồm những nội dung về khái niệm team; nguyên nhân phải hình thành team; lợi ích của team; những vai trò trong team; những giai đoạn phát triển của một team; quá trình làm việc của team;... Mời các bạn tham khảo.

   77 p ndun 14/03/2019 13 0

 • Bài giảng Bài học về kỹ năng tranh luận - Lương Phan Cừ

  Bài giảng Bài học về kỹ năng tranh luận - Lương Phan Cừ

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Bài học về kỹ năng tranh luận sau đây để nắm bắt những kiến thức về cách để có tranh luận tại Quốc hội; khó khăn trong chuẩn bị tranh luận; những điều nên làm khi tranh luận; cách xây dựng và thể hiện luận điểm tranh luận.

   15 p ndun 14/03/2019 12 0

 • Bài giảng môn Nghệ thuật lãnh đạo (PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn) - Chương 6: Lãnh đạo nhóm

  Bài giảng môn Nghệ thuật lãnh đạo (PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn) - Chương 6: Lãnh đạo nhóm

  Nhóm hoạt động là một tổ chức nhỏ, được tập hợp từ những thành viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, năng động, linh hoạt nhằm thực hiện một mục tiêu do tổ chức đề ra. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   20 p ndun 14/03/2019 16 0

 • Bài giảng môn Nghệ thuật lãnh đạo (PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn) - Chương 4: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo

  Bài giảng môn Nghệ thuật lãnh đạo (PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn) - Chương 4: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo

  Mời tham khảo "Bài giảng môn nghệ thuật lãnh đạo (PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn) - Chương 4: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo" để nắm bắt đầy đủ nội dung thông tin tài liệu. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   19 p ndun 14/03/2019 16 0

 • Bài giảng môn Nghệ thuật lãnh đạo (PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn) - Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo

  Bài giảng môn Nghệ thuật lãnh đạo (PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn) - Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo

  Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo gồm những nội dung chính: Cơ sở lý luận; vai trò, chức năng của nhà lãnh đạo; biện pháp để nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   49 p ndun 14/03/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số