• ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ TẬP 1

  ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ TẬP 1

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   369 p ndun 27/09/2022 7 0

 • ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ Tập 2

  ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ Tập 2

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   392 p ndun 27/09/2022 4 0

 • CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN

  CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   163 p ndun 27/09/2022 9 0

 • CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TRẺ EM

  CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TRẺ EM

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   440 p ndun 27/09/2022 13 0

 • Ebook Nam khoa lâm sàng: Phần 1

  Ebook Nam khoa lâm sàng: Phần 1

  Ebook "Nam khoa lâm sàng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về nam khoa; Rối loạn tình dục nam; Rối loạn cương trong một số bệnh cảnh đặc biệt; Nội tiết sinh dục nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p ndun 24/09/2022 5 0

 • Ebook Nam khoa lâm sàng: Phần 2

  Ebook Nam khoa lâm sàng: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Nam khoa lâm sàng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Rối loạn sinh sản nam; Hiếm muộn nam; Giới tính và bệnh lý giới tính; Rối loạn biệt hóa giới tính; Cấp cứu nam khoa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   273 p ndun 24/09/2022 6 0

 • Ebook 150 thực đơn ăn dặm giúp bé thông minh và mau lớn: Phần 1

  Ebook 150 thực đơn ăn dặm giúp bé thông minh và mau lớn: Phần 1

  Ebook "150 thực đơn ăn dặm giúp bé thông minh và mau lớn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về ăn dặm; Vai trò của ăn dặm; Dụng cụ khi cho trẻ ăn dặm; Các món ăn dặm cho trẻ từ 4 đến 6 tháng tuổi; Các món ăn dặm cho trẻ từ 7 đến 9 tháng tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p ndun 24/09/2022 15 0

 • Ebook 150 thực đơn ăn dặm giúp bé thông minh và mau lớn: Phần 2

  Ebook 150 thực đơn ăn dặm giúp bé thông minh và mau lớn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "150 thực đơn ăn dặm giúp bé thông minh và mau lớn" tiếp tục trình bày cách chế biến các món ăn dặm cho bé từ độ tuổi từ 10-12 tháng. Hi vọng tài liệu này sẽ góp phần củng cố thêm kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh trong giai đoạn ăn dặm dành cho các bà mẹ.

   75 p ndun 24/09/2022 4 0

 • Ebook Cẩm nang thực hành châm cứu: Phần 1

  Ebook Cẩm nang thực hành châm cứu: Phần 1

  Ebook "Cẩm nang thực hành châm cứu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các nhóm huyệt ở cổ, mặt và đầu; Não tam châm; Trí tam châm; Tứ thần thông; Cảnh trung nhị huyệt; Các nhóm huyệt trên thân mình; Cảm mạo cứu; Ngũ hoa châm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   127 p ndun 24/09/2022 6 0

 • Ebook Cẩm nang thực hành châm cứu: Phần 2

  Ebook Cẩm nang thực hành châm cứu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cẩm nang thực hành châm cứu" trình bày các nội dung chính sau: Các nhóm huyệt ở tứ chi; Tâm nguyên lạc; Phế nguyên lạc; Nhóm huyệt trên toàn cơ thể; Hồi dương cửu châm; Trúng phong thất huyệt; Âm tam châm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   211 p ndun 24/09/2022 5 0

 • Ebook CT chấn thương đầu: Phần 1

  Ebook CT chấn thương đầu: Phần 1

  Ebook "CT chấn thương đầu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương CT; Kỹ thuật khảo sát CT trong chấn thương đầu; Giải phẫu hình ảnh sọ não; Giải phẫu sọ não; Giải phẫu mạch máu nội sọ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p ndun 24/09/2022 4 0

 • Ebook CT chấn thương đầu: Phần 2

  Ebook CT chấn thương đầu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "CT chấn thương đầu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hình ảnh CT chấn thương đầu; Tổn thương phần mềm hộp sọ; Tụ máu ngoài màng cứng; Xuất huyết não thất; Chấn thương sọ mặt; Thực hành đọc phim. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p ndun 24/09/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số