Xây dựng qui trình định lượng đồng thời metoprolol tartrat và ivabradin hydroclorid trong chế phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Đau thắt ngực là một bệnh thường gặp ở các nước phát triển và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, có xu hướng tăng ở những nước đang phát triển. Các thuốc sử dụng trong điều trị các bệnh tim mạch thường có giá thành cao. Việc kết hợp metoprolol tartrat và ivabradin hydroclorid trong một chế phẩm góp phần làm giảm giá thành sản phẩm và giúp cải thiện việc tuân thủ liều điều trị của bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện nay các dược điển vẫn chưa có các chuyên luận định lượng đồng thời hai hoạt chất này.