Xây dựng công thức bào chế cốm hòa tan trị ho từ bài thuốc Kha tử cam Cát thang

Bài thuốc “Kha tử cam cát thang” gồm 3 vị dược liệu: Cam thảo, Cát cánh và Kha tử, có tác dụng tuyên phế, chỉ khái, lợi hầu, khai âm, trị ho do cảm, khan tiếng, mất tiếng. Tiến hành khảo sát các yếu tố nhiệt độ, thời gian, tá dược để xây dựng công thức và quy trình bào chế cốm hòa tan bằng phương pháp xát hạt ướt.