Vũ Văn Thành. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hội chứng chuyển hóa của cán bộ, viên chức Trường đại học Điều dưỡng Nam Định 2017

Mô tả thực trạng hội chứng chuyển hóa của cán bộ, viên chức. xác định một số yếu tố liên quan đến hội chứng chuyển hóa của cán bộ, viên chức...

Từ khóa: Hội chứng chuyển hóa, cán bộ

47 p toantvdd 20/07/2019 116 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.