VŨ THÚY MÙI. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG BẰNG LASER ĐIỀU TRỊ SỎI TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN E

Mô tả thực trạng chăm sóc sóc người bệnh sau tán sỏi tiết niệu nội soi ngược dòng bằng laser điều trị sỏi tiết niệu tại Bệnh viện E. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh sau tán sỏi tiết niệu nội soi ngược dòng bằng lser điều trị sỏi tiết niệu tạiBệnh viện E..
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.