VŨ THỊTHU HÀ. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC VẬN ĐỘNG CHO NGƯỜI BỆNH LIỆT NỬA NGƯỜI TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2019

Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh liệt nửa người .Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh liệt nửa người ...

Từ khóa: Chăm sóc vận động, liệt nửa người

50 p toantvdd 21/07/2019 197 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.