VŨ THỊ ÚT. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC MỘT BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG TỤ MÁU DƯỚI MÀNG CỨNG KHOA PHẪU THUẬT THẦN KINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA SAINT PAUL NĂM 2021

Mô tả Thực trạng chăm sóc một bệnh nhân chấn thương tụ máu dưới màng cứng Khoa phẫu thuật thần kinh -Bệnh viện đa khoa SaintPaul năm 2021. Đề xuất một số giải pháp cái thiện hiệu quả chăm sóc bệnh nhân chấn thương tụ máu dưới màng cứng cấp tính tại khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul năm 2021
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.