VŨ THỊ THANH LONG. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NHI SAU PHẪU THUẬT THOÁT VỊ BẸN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh nhi sau phẫu thuật thoát vị bẹn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2019.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.