VŨ THỊ PHƯƠNG. KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2022

Mô tả thực trạng kiến thức tự chăm sóc của người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022. Đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức tự chăm sóc của người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.