VŨ THỊ NHÀN. THỰC TRẠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SỚM CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021

Thực trạng phục hồi chức năng sớm của người bệnh sau phẫu thuật thay khớp háng tại bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ năm 2021. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật thay khớp háng tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.