VŨ THỊ HẠNH. KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ PHÒNG SỎI THẬN TÁI PHÁT CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT SỎI THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2022

Mô tả thực trạng kiến thức về phòng sỏi thận tái phát của người bệnh sau phẫu thuật sỏi thận của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức về phòng sỏi thận tái phát của người bệnh sau phẫu thuật sỏi thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022...

Từ khóa: Sỏi thận, người bệnh, phẫu thuật

53 p toantvdd 01/08/2022 121 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.