VÕ THU SƯƠNG. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC CHĂM SÓC VIÊM PHỔI CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI CỦA CÁC BÀ MẸ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM -CUBA ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH NĂM 2022

Thực trạng kiến thức chăm sóc viêm phổi cho trẻ dưới 5 tuổi của các bà mẹ tại khoa Nhi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới Quảng Bình năm 2022. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức chăm sóc viêm phổi cho trẻ dưới 5 tuổi của các bà mẹ tại khoa Nhi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới Quảng Bình năm 2022...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.