Văn hóa ẩm thực

Giáo trình này được biên soạn nhằm phục vụ giảng viên và sinh viên trong việc dạy
và học học phần Văn hóa ẩm thực cho ngành Kinh tế gia đình và học phần Văn hóa ẩm
thực Việt Nam và thế giới ngành Văn hóa Du lịch tại các trƣờng Đại học, Cao đẳng và các chuyên để dành cho ngành Bếp ...

Từ khóa: Văn hóa, Ẩm thực

298 p toantvdd 19/11/2019 151 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.