Vai trò của mô bệnh học trong ghép gan

Ghép gan là một phương pháp điều trị ngày càng được sử dụng rộng rãi để điều trị nhiều bệnh lý gan, là phương cách duy nhất để đem lại sự sống cũng như kéo dài thời gian sống thêm hiệu quả nhất cho bệnh nhân mắc các bệnh gan giai đoạn cuối. Bài viết này trình bày vai trò khác nhau của Giải phẫu bệnh trong quy trình ghép gan.