U dạng tuyến của tuyến thượng thận: Báo cáo ca bệnh hiếm gặp và hồi cứu y văn

Bài viết báo cáo một trường hợp u dạng tuyến tại tuyến thượng thận rất hiếm gặp trên bệnh nhân nam giới, 45 tuổi, nhằm nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh của u dạng tuyến và hồi cứu y văn, từ đó giúp các nhà giải phẫu bệnh tránh chẩn đoán nhầm, có thể dẫn đến sự điều trị quá mức của các bác sĩ lâm sàng.