TRẦN VŨ LỆ. THAY ĐỔI KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH COPD TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP

Nhận xét sự thay đổi kiến thức tự chăm sóc của người bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Đề xuất một số giải pháp tăng cường kiến thức tự chăm sóc của người bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.