Trần Thu Hiền. Thực trạng ghi hồ sơ nội khoa của Điều dưỡng tại tỉnh Nam Định

Đánh giá thực trạng ghi hồ sơ bệnh án Nội khoa, mô tả một số yếu tố liên quan đến thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án nội khoa của điều dưỡng....

Từ khóa: ghi chép hồ sơ nội khoa, điều dưỡng

36 p toantvdd 20/07/2019 176 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.