TRẦN THỊ THUÝ LAN. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021

Mô tả thực trạng trầm cảm của người bệnh ung thư đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến biểu hiện trầm cảm của người bệnh ung thư đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021...

Từ khóa: Trầm cảm, ung thư, điều trị, người bệnh

47 p toantvdd 11/06/2021 560 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.