TRẦN THỊ THU. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN VÚ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ TẠI KHOA PHẪU THUẬT UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021

Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật cắt tuyến vú trong điều trị ung thư vú tại khoa Phẫu thuật Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2021. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật cắt tuyến vú
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.