TRẦN THỊ PHƯỢNG. THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI PHÒNG KHÁM NỘI TIẾT BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TIỀN HẢI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2020

Đánh giá thực trạng tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại phòng khám nội tiết của Bệnh viện. Xác định một số yếu tố liên quan đến sự tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại phòng khám nội tiết củaBệnh viện...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.