TRẦN THỊ PHƯỢNG. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT MỞ VIÊM RUỘT THỪA TẠI KHOA NGOẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN CHẤN NĂM 2021

Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật mở viêm ruột thừa tại khoa ngoại TTYT Văn Chấn năm 2021. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật mở viêm ruột thừa tại khoa ngoại Trung tâm y tế huyện Văn Chấn.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.