TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT THOÁT VỊ BẸN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI NĂM 2021

Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật thoát vị bẹn tại Khoa Ngoại tổng hợp Trung tâm y tế thành phố Yên Bái năm 2021. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật thoát vị bẹn tại Khoa Ngoại tổng hợp Trung tâm y tế thành phố Yên Bái..
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.