TRẦN THỊ LOAN. CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN C THÁI NGUYÊN

Đánh giá công tác tư vấn GDSK của điều dưỡng đối với người bệnh đái thái đường type 2 tại Bệnh viện C Thái Nguyên. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn GDSK của điều dưỡng đối với người bệnh đái thái đường type 2 tại Bệnh viện C Thái Nguyên...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.