TRẦN THỊ KIỀU. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUYP 2 ĐANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2022

Mô tả thực trạng kiến thức và nhu cầu chăm sóc y tế của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đang điều trị tại phòng khám nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh
Nam Định năm 2022.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.