TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TỰ TIÊM INSULIN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE2 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020

Mô tả thực trạng kiến thức tự tiêm Insulin của người bệnh đái tháo đường type2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020.Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức tự tiêm Insulin của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

Từ khóa: Tự tiêm insulin, đái tháo đường

80 p toantvdd 12/10/2020 861 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.