TRẦN MINH HIẾU. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIẢM ĐAU BẰNG PCA- MORPHIN BỆNH NHÂN TỰ ĐIỀU KHIỂN TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC TỪ THÁNG 3 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2021

Đánh giá hiệu quả giảm đau bằng morphin khi sử dụng hệ thống PCA bệnh nhân tự điều khiển . Đánh giá sự hài lòng của người bệnh khi sử dụng hệ thống PCA bằng morphin.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.