TRẦN ĐĂNG THANH. CHĂM SÓC MỘT NGƯỜI BỆNH NHIỄM TRÙNG VÙNG SCARPA SAU PHẪU THUẬT MẠCH MÁU SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÚT ÁP LỰC ÂM (V.A.C) TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2021

Mô tả công tác chăm sóc một người bệnh nhiễm trùng vùng Scarpa sau phẫu thuật mạch máu sử dụng hệ thống hút áp lực âm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh nhiễm trùng vùng Scarpa sau phẫu thuật mạch máu sử dụng hệ thống hút áp lực âm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.