Tổng trạng oxy hóa và tổng năng kháng oxy hóa trong nước bọt bệnh nhân viêm nha chu mạn trước và sau điều trị nha chu không phẫu thuật

Nghiên cứu nhằm định lượng tổng trạng oxy hóa và tổng năng kháng oxy hóa nước bọt trên bệnh nhân viêm nha chu mạn ở hai thời điểm trước và sau điều trị nha chu không phẫu thuật, từ đó đánh giá tương quan giữa TOS và TAOC nước bọt với các chỉ số lâm sàng nha chu ở cả hai thời điểm.