Tổng quan về các dấu ấn ung thư ở ung thư biểu mô tế bào gan

Bài viết Tổng quan về các dấu ấn ung thư ở ung thư biểu mô tế bào gan đưa ra cách nhìn tổng quát về các dấu ấn ung thư ở ung thư biểu mô tế bào gan từ cũ tới mới. Các dấu ấn ung thư cũ, mới và áp dụng thực tế trong lâm sàng như thế nào cho phù hợp.