THỰC TRẠNG TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH KHÁNH HOÀ NĂM 2018

Kết quả:Đối tượng nghiên cứu mắc trầm cảm khảo sát theo thang điểm Beck chiếm tỷ lệ 62,7% trong đó người bệnh mắc trầm cảm nhẹ chiếm 31,4%, trầm cảm vừa chiếm 17,8% và trầm cảm nặng chiếm 13,5%. Chúng tôi không tìm thấy mối liên quan giữa tuổi, giới với trầm cảm ở người bệnh đột quỵ não (p 0,05) và có sự liên quan giữa trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân và các bệnh kèm theo với trầm cảm (p

Từ khóa: Trầm cảm, Đột quỵ não

94 p hieutvdd 15/05/2019 566 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.