Thực trạng nhận thức về tuân thủ dùng thuốc và thực hành tự theo dõi của người bệnh đái tháo đường type2 tại bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên

Mô tả thực trạng nhận thức về tuân thủ dùng thuốc và thực hành tự theo dõi của người bệnh, đề xuất một số giải pháp nâng cao tuân thủ dùng thuốc và thực hành tự theo dõi...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.