THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG VÀ LUYỆN TẬP THỂ LỰC CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2016

Mô tả thực trạng kiến thức về chế độ ăn uống và luyện tập thể lực của người bệnh tăng huyết áp. Đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức về chế độ ăn uống và luyện tập thể lực của người bệnh tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.