Thực trạng bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng.

Bài viết nghiên cứu mô tả thực trạng suy dinh dưỡng ở 288 trẻ