Thay đổi kiến thức về phục hồi chức năng cho người bệnh sau tai biến mạch máu não của người chăm sóc chính tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

Mô tả kiến thức về phục hồi chức năng cho người bệnh sau tai biến mạch máu não của người chăm sóc chính trước và sau can thiệp giáo dục. Đánh giá sự thay đổi kiến thức về phục hồi chức năng cho người bệnh sau tai biến mạch máu não của người chăm sóc chính tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định sau can thiệp giáo dục.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.