THAY ĐỔI KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁOĐƯỜNG TYPE2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊNQUANG NĂM 2018

Kiến thức tự chăm sóc bàn chân của người bệnh tham
gia nghiên cứu đã cải thiện đáng kể với tăng điểm kiến thức đạt 17,97 ± 1,72
điểmngay sau can thiệp và duy trì với điểm số cao là 16,48 ± 2,82 điểm sau can thiệp
1 tháng so với 12,57 ± 3,75 điểm trên tổng thang đo 20 điểm ở thời điểm trước can
thiệp (p

Từ khóa: đái tháo đường, chăm sóc bàn chân

133 p hieutvdd 15/05/2019 590 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.