THAY ĐỔI KIẾN THỨC DỰ PHÒNG LOÉT ÉP CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH NGƯỜI BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2016

Mô tả thực trạng kiến thức dự phòng loét ép của người chăm sóc chính người bệnh tai biến mạch máu não. Đánh giá sự thay đổi kiến thức dự phòng loét ép của người chăm sóc chính người bệnh tai biến mạch máu não tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định sau can thiệp giáo dục...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.