TĂNG THỊ HẢO. THỰC TRẠNG STRESS CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2019

Thực trạng stress của điều dưỡng tại bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019.Đánh giá một số yếu tố liên quan đến thực trạng stress của điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019

Từ khóa: Stress, điều dưỡng

117 p toantvdd 30/03/2020 94 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.