Tác dụng của dịch chiết xuất chè xanh Việt Nam ( Camellia Sinensis) trên một số chỉ số Lipid và hàm lượng Malonyl Dialdehyd trong huyết tương thỏ thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng của dịch chiết chè xanh đến sự thay đổi của một số chỉ số Lipid và hàm lượng Malonyl Dialdehyd, Nghiên cứu liều lượng khác nhau của dịch chiết chè xanh và liều tối ưu có tác dụng cải thiện những chỉ số bị rối loạn...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.