So sánh tác dụng của Marcain phối hợp Fentanyl với Marcain đơn thuần trong gây mê ngoài màng cứng để mổ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

So sánh tác dụng ức chế cảm giác đau, bảo đảm cho phẫu thuật và giảm đau 24 giờ đầu sau mổ của 2 phương pháp, so sánh ảnh hưởng của 2 phương pháp trên hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, các tác dụng phụ, ...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.