So sánh chỉ số nhân trắc của sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định qua hai lần đo năm 2005 và năm 2016

Bài viết trình bày việc xác định các kích thước và chỉ số số hình thái thể lực của sinh viên đại học chính quy khóa 12 trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và so sánh hình thái thể lực của sinh viên nhập học trường Đại học Điều dưỡng trước đó một thập kỷ,
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.