Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ

Bài viết đánh giá hiệu quả và xây dựng quy trình kích thích từ xuyên sọ điều trị trầm cảm; phân tích về hiệu quả điều trị trầm cảm bằng kích thích từ xuyên sọ trên 90 bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019.